clanak False

Područni ured Trnje

25.09.2023.


PU TRNJE - ULICA GRADA VUKOVARA 56aZa područje gradske četvrti Trnje
Zagreb, Ulica Grada Vukovara 56a
Zbog obnove zgrade od oštećenja uzrokovanih potresom sjedište je izmješteno te je posebno navedeno kod svakog Ureda odnosno službe

Centrala: 01 610-0777
Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati. 
 
Primanje stranaka: navedeno je posebno kod svakog Ureda, odnosno Službe.