clanak False

Služba za financijske poslove

08.12.2022.
Voditelj Službe za financijske poslove: kontakt osoba:
Tel: 01/610-1450, faks: 01/610-1289

- obavljaju se poslovi vezano uz izradu financijskih, odnosno financijsko-planskih dokumenata i akata iz djelokruga Stručne službe, poslovi izrade prijedloga financijskog plana Stručne službe za proračunsku godinu i analiziranja izvršenja financijskog plana, izrade prijedloga zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu, usklađivanja Plana javne nabave s financijskim planom Stručne službe, poslovi praćenja naplate prihoda s osnove uplaćenih sudskih i javnobilježničkih predujmova te uplaćenih predujmova FINA-i i naplate prihoda s osnove sudskih i ovršnih postupaka, obračuna troškova poslovanja, namjenskog korištenja sredstava po korisnicima i namjeni te izvršenja po financijskim pozicijama, izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava, poslovi praćenja podataka o prihodima i rashodima, kao jednog od pokazatelja uspješnosti punomoćnika Grada Zagreba u obavljanju poslova zastupanja u postupcima koji su bili u tijeku pred nadležnim tijelima i drugi poslovi iz djelokruga Službe.