clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa

U cilju sprečavanja nastanka siromaštva i socijalne isključenosti te pružanja mogućnosti jednakog obrazovanja za sve naše građane, Grad Zagreb dodjeljuje Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa. Stipendija se dodjeljuje na osnovi kriterija utvrđenih Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17).

Sve dodatne informacije vezane uz Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa možete dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Trg S.Radića 1, tel. 01/ 61 01 295.