clanak False

Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu na izvedbi radova energetske obnove zgrade Gradska uprava, područni ured Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, 2A, 4 i 6

20.11.2019.
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice i to odabirom predmeta nabave.
Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.

Poštovani, za preuzimanje dokumentacije popunite obrazac i kliknite na pošalji.


Jednostavna nabava