clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/21-012/56 od 14.07.2021.

27.07.2021.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti zk.č. br. 2074/44 k.o. Sesvete, radi rekonstrukcije i izgradnje javnih kanala u ulici Trnavec i Gričkoj ulici u naselju Dobrodol, Sesvete.
Zaključak KLASA: UP/I-943-04/21-012/56, URBROJ: 251-19-11-8/002-21-5, od 14. srpnja 2021.