clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/21-007/107 od 14.10.2021.

22.10.2021.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine oznake zk.č.br. 1223/1 k.o. Lučko.
Zaključak KLASA: UP/I-943-04/21-007/107, URBROJ: 251-19-11-5/004-21-8, od 14. listopada 2021.