clanak False

Detaljnije o obnovi zgrade Umjetničkog paviljona

19.04.2017.


Zgrada Umjetničkog paviljona zaštićeno je kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH, a ujedno se nalazi na području Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb, te na području Zelene potkove koja je kulturno dobro i spomenik parkovne arhitekture.


Od 2006. godine izvode se građevinsko-obrtnički i konzervatorsko-restauratorski radovi obnove staklenog pokrova, pročelja i kupole zgrade. U sklopu obnove provedena su konzervatorska istraživanja i izrađen snimak svih profilacija na objektu. Na temelju arhivske građe i fotodokumentacije izrađivani su nacrti i modeli nedostajućih elemenata arhitektonske plastike pročelja. Na kupoli je zamijenjen stakleni pokrov i sanirana čelična konstrukcija, sanirani su izvorni limeni ukrasni elementi te izrađeni nedostajući. Cijelo pročelje je ožbukano (oko 2600 m2) uključujući izvedbu svih vučenih profilacija u žbuci (40-tak različitih vrsta profilacija). Postavljena je nova limarija na dijelu objekta (opšavi vijenaca, profilacija). Izvorna stolarija je sanirana. Obnovljeno je kameno stubište na glavnom ulazu. Izvedena je i rekonstrukcija odvodnje i kanalizacijskog priključka, te sanitarnog čvora.

Recentnom obnovom je pročelju vraćeno izvorno oblikovanje kakvo je bilo izvedeno 1898. godine. Naime, prilikom obnove 1939. godine pročelje je purificirano, te je tada a i kasnijim intervencijama uklonjen i zamijenjen niz kiparskih i ukrasnih elemenata arhitektonske plastike. Obnovom je vraćeno 20-tak vrsta kiparskih i ukrasnih elemenata, koji su 1939. godine bili uklonjeni ili zamijenjeni drugima. Najsloženiji su skulpturalna grupa na ulazu na sjevernom i južnom pročelju (sastavljena od dvije herme i poprsja božice Atene unutar razlomljene lunete), girlande u obliku kružnog vijenca na uglovnim pilastrima (8 komada), zidani završeci dimnjaka (4 kom), zaglavni kameni s maskeronima s muškim i ženskim likom između pilastara (16 kom). Ukupan broj je 280 (od najmanjih elemenata – voluta, konzola, do najsloženijih, gore navedenih).
U odnosu na izvedeno stanje 1898. godine, jedina izmjena koja je izvedena pri recentnoj obnovi je izvedba ostakljenih uglovnih ploha kupole (kako je bilo predviđeno izvornim projektom), a koje su pri izvedbi 1898. godine obložene limom. Odlučeno je da se radi cjelovitosti prezentacije pri obnovi izvede staklena kupola u cijelosti.


Projektnu dokumentaciju za obnovu pročelja izradio je „CAPITAL-ING“ d.o.o. iz Zagreba. Projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju rasjvete u izložbenom prostoru i sanaciju pokrova na bočnim krilima izradio je ovlašeni arhitekt Željko Kovačić iz Zagreba. Radove je izvelo poduzeće „TA-GRAD“ d.o.o. iz Zagreba. Voditelji kiparsko-restauratorskih radova su akademski kipari Ivan Briski i Aldo Krizman i kipari Goran Mišić i Branko Briski, koji su radove izvodili sa petnaestak suradnika kipara i restauratora. Stručni nadzor provodio je „B. I. Biro“ d.o.o. iz Zagreba. U ime investitora Grada Zagreba radove obnove pratio je Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za građenje objekata kulture, zdravstva, socijalne skrbi, stambenih objekata i zaštite spomenika. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode provodio je kontinuirani konzervatorski nadzor.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode
PROČELNIK
Silvije Novak, prof.