clanak False

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

25.09.2023.

Zbog obnove zgrade uslijed oštećenja uzrokovanih potresom, poslovi će se do daljnjeg obavljati na lokaciji PU Peščenica, Zapoljska 1 
- Pojedinačni izvršitelji (stručni suradnik za obrazovanje u Odjelu za upravno -pravne poslove)
Tel: 01 610-0639

Vođenje upravnog postupka do donošenja rješenja o: odgodi upisa u prvi razred osnovne škole, privremenom oslobađanju od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenom oslobađanju od već započetog školovanja, određivanju primjerenog programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, vođenje postupaka za uključivanje djeteta/učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu učenja hrvatskog jezika, vodi propisane očevidnike i izdaje uvjerenja na temelju očevidnika, osigurava provedbu plana upisa djece u prvi razred osnovne škole, poduzima mjere protiv roditelja učenika koji redovito ne izvršava obveze, surađuje sa školama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama u rješavanju pitanja školovanja učenika s teškoćama, nazoči sjednicama i koordinira radom Stručnog povjerenstva Ureda povjerenstva na području gradske četvrti, obavlja poslove u vezi s davanjem školskog prostora i opreme na privremeno korištenje sukladno gradskom programu javnih potreba u obrazovanju, prati stanje u djelatnosti obrazovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, prikuplja podatke za izradu informacija i drugih stručnih materijala iz djelatnosti te obavlja i druge poslove koji mu se odrede.                                                                                            
Primanje stranaka:  Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.