clanak False

Gradski ured za opću upravu

19.04.2017.

- Područni odsjek Sesvete
Voditeljica Područnog odsjeka Sesvete: Ana Loboja
Tel: 610-1652, faks: 610-1659 

Vođenje državnih matica (rođenih, vjenčanih, umrlih), sklapanje braka, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu od 1992., promjena osobnog imena, naknadni upisi i ispravci u državnim maticama, osnivanje matičnog arhiva, izdavanje uvjerenja, domovnica za sve upise u knjigu državljana za područje Grada Zagreba od 1947. (osim Središnje evidencije - hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH), odnosno drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (izvadak, rodni list, potvrde - iz matice rođenih, izvadak, vjenčani list - iz matice vjenčanih, te izvadak, umrli list - iz matice umrlih).

- Područni pododsjek Sesvete
Voditelj Područnog pododsjeka Sesvete - Tamara Lonjak: Tel: 610-1686
Poslovi pisarnice (zaprimanje zahtjeva).

Pismohrana (arhiva)

Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.