clanak False

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

25.09.2023.

- Područni odsjek Sesvete
Voditeljica Područnog odsjeka Sesvete: Željka Beštak
Tel:01  610-1652, faks:01  610-1659 
E-mail: zeljka.bestak@zagreb.hr

Vođenje državnih matica (rođenih, vjenčanih, umrlih), sklapanje braka, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu od 1992., promjena osobnog imena, naknadni upisi i ispravci u državnim maticama, osnivanje matičnog arhiva, izdavanje uvjerenja, domovnica za sve upise u knjigu državljana za područje Grada Zagreba od 1947. (osim Središnje evidencije - hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH), odnosno drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (izvadak, rodni list, potvrde - iz matice rođenih, izvadak, vjenčani list - iz matice vjenčanih, te izvadak, umrli list - iz matice umrlih).

- Područni pododsjek Sesvete
Voditelj Područnog pododsjeka Sesvete - Tamara Lonjak
Tel: 01 610-1686
E-mail: tamara.lonjak@zagreb.hr
Poslovi pisarnice (zaprimanje zahtjeva).

Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.


- Sedmi područni odsjek (za PU Sesvete)
Voditeljica Sedmog područnog odsjeka: Ivančica Vuger
Tel: 01 610-1606, faks: 01 610-1658
E-mail: ivancica.vuger@zagreb.hr

Obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za značajnije i druge objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine, rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave te rješavanja izvanupravnih predmeta.

Primanje stranaka: stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.