clanak False

JAVNI POZIV – podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenjaIzvješćujemo Vas da je Gradska skupština Grada Zagreba na 52. sjednici, 19. travnja 2017. godine, donijela novi Zaključak o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec, koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba broj 9. od 24. travnja 2017. godine.

Sukladno navedenom Zaključku pravo na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec imaju : vlasnici nekretnina na području utjecaja odlagališta Prudinec – Jakuševec stečenih prije 1. siječnja 1975. godine, njegovi nasljednici i članovi obitelji vlasnika nekretnina ako imaju prijavljeno prebivalište i borave na području utjecaja odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec prije 1. siječnja 2017. godine. Članovima obitelji vlasnika nekretnine u smislu istog Zaključka smatraju se: bračni i izvanbračni drug, djeca i usvojenici, roditelji, bake i djedovi, unuci, praunuci, braća i sestre, snahe i zetovi vlasnika nekretnine.

Osobe koje smatraju da temeljem novog Zaključka ostvaruju pravo na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zaključka podnijeti zahtjev Povjerenstvu za provedbu Zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec Jakuševec te uz zahtjev za novčanu naknadu priložiti:

1. dokaz o stjecanju nekretnine prije 1. siječnja 1975. godine;

2. dokaz srodstva s vlasnikom nekretnine i

3. pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ako su podnositelji zahtjeva nasljednici vlasnika nekretnine.

Zaključak o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec je stupio na snagu 2. svibnja 2017. godine, te zahtjeve treba podnijeti do 1. lipnja 2017. godine.

Osobe koje prvi puta podnose zahtjev trebaju dostaviti gore navedenu dokumentaciju i predati novi zahtjev.

Za osobe koje predaju dokumentaciju kao dopunu već postojećeg zahtjeva (predmeta) dovoljno je predati dokumentaciju na već postojeći broj predmeta (pozivom na klasu).

Zahtjevi i dokumentacija predaju se preporučeno poštom na Grad Zagreb – Povjerenstvu za provedbu Zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec Jakuševec, na adresu : Grad Zagreb – Trg S. Radića 1. , Zagreb ili osobno u centralnu pisarnicu Gradske uprave Grad Zagreba na istoj adresi (prizemlje lijevo).

Za sve upite i eventualne nejasnoće stranke se mogu obratiti na e-mail adresu: kakvoca.zivljenja@zagreb.hr 

Natječaji/ pozivi / rezultati/ javne rasprave