clanak False

Javni poziv za dodjelu potpora obrazovanju doktorandima

26.06.2023.
Cilj potpora obrazovanju usmjerenih doktorandima je olakšati doktorandima znanstveno - istraživački razvoj te im pružati financijsku potporu koja će im omogućiti kvalitetna terenska istraživanja i sudjelovanje na kvalitetnim edukativnim aktivnostima.
 
Potpore obrazovanje doktorandima iznose:
  • Za sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, znanstvenim tečajevima, radionicama, skupovima/izložbama i drugim oblicima usavršavanja – do 664.00 eura/5.000,00 kuna
  • Za sudjelovanje u studijskim posjetama – do 664,00 eura/5.000,00 kuna
  • Za provođenje manjih terenskih istraživanja i obrade podataka za potrebe doktorskog rada – do 930,00 eura/7.000,00 kuna
  • Za potrebe pripreme materijala za obranu doktorskog rada – do 400,00 eura/3.000,00 kuna
 
Javni poziv bit će otvoren za prijave do kraja 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava. 

Tko ima pravo na potporu obrazovanju?
  • mogu se prijaviti svi polaznici doktorskih studija na Sveučilištu u Zagrebu koji su državljani Republike Hrvatske te ne primaju stipendiju financiranu od strane Grada Zagreba

Tekst javnog poziva
Obrazac A
Uputa o pravima ispitanika
Najčešća pitanja i odgovori

Za sve dodatne informacije možete se javiti na email: potporeobrazovanju@zagreb.hr

Natječaji/ pozivi / javne rasprave