clanak False

Konstituirajuća sjednica prvog saziva Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb

21.06.2016.

 

                   
slika 1
                                                                  slika 2                                                                 slika 3


Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao nositelj izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, organizirao je konstituirajuću sjednicu prvog saziva Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, koja je održana 21. lipnja 2016. u velikoj dvorani Gradske skupštine Grada Zagreba.
Urbana aglomeracija Zagreb, najveća aglomeracija u Republici Hrvatskoj i jedina u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave s područja  triju županija, ustrojena je 8. ožujka 2016. Odlukom ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U skladu s propisima i podzakonskim aktima iz područja regionalnog razvoja, u postupku izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb neizostavno je osnivanje i rad partnerskog vijeća kao savjetodavnog tijela.
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić imenovao je 2. lipnja 2016. Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb. U Partnersko vijeće imenovani su različiti dionici razvoja  predstavnici gradova i općina, županija, regionalnih koordinatora, znanstveno-obrazovnih institucija, predstavnici gospodarskih i socijalnih partnera, te organizacija civilnog društva. Zadaća Partnerskog vijeća je sudjelovanje u pripremi, izradi, praćenju provedbe i vrednovanju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, s primarnim ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbane aglomeracije i predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbane aglomeracije.

Sjednica je započela uvodnim pozdravom Jadranke Veselić Bruvo, predstavnice Grada Zagreba, koji je kao nositelj izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb bio domaćin današnjoj sjednici. U ime Gradskog ureda za strategijsko planiranje uzvanike je pozdravio mr.sc. Darko Šiško, pomoćnik pročelnika, a zamjenica gradonačelnika Vesna Kusin u svom govoru podsjetila je prisutne na zajedničke ciljeve cijelog procesa pripreme i ustrojavanja Urbane aglomeracije Zagreb. Zajednička povijest i dosadašnja suradnja na području zagrebačke prostorno-funkcionalne cjeline izradom zajedničkog strateškog dokumenta podići će se na novu razinu.


Nakon uvodnih pozdrava, voditeljica izrade Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb, Karolina Bui, je u kratkoj prezentaciji dala prikaz zakonskog okvira, sadržaja i metodologije izrade razvojne strategije i uloge partnerskog vijeća.  Kao predstavnica Grada Zagreba Jadranka Veselić Bruvo je nastavila vođenje sjednice do konstituiranja Partnerskog vijeća.

Nakon pozdravnih govora i uvodnog dijela pristupilo se izboru predsjednika Partnerskog vijeća.
Zamjenica gradonačelnika Vesna Kusin  je predložila da se obnašanje dužnosti dodijeli  predsjedniku  Partnerskog vijeća Grada Zagreba, s obzirom na njegovo iskustvo u predsjedavanju partnerskim vijećima, a prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Za predsjednika Partnerskog vijeća  izabran je prof.dr.sc. Mladen Vedriš, a za zamjenika predsjednika predloženi su predstavnici regionalnih koordinatora županija u obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb s kojima je dosad ostvarena kvalitetna suradnja kroz koordinacije regionalnih koordinatora Sjeverozapadne Hrvatske. Partnersko vijeće jednoglasno je za zamjenike izglasalo Zlatka Herčeka, ravnatelja razvojne agencije Zagrebačke županije i Karolinu Barilar, ravnateljicu razvojne agencije Krapinsko - zagorske županije,.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš nastavio je predsjedavanje sjednicom. Predloženo je da se zbog učinkovitosti druga sjednica održi neposredno iza prve, kako bi se svi prisutni upoznali sa cjelovitim materijalom Razvojne strategije, što je prihvaćeno.
Kao sljedeća točka dnevnog reda predstavljen je prijedlog Poslovnika o radu Partnerskog vijeća koji je zatim jednoglasno usvojen od strane prisutnih članova.

Predstavnici Ureda za strategijsko planiranje prezentirali su zatim kronologiju dosad provedenih aktivnosti na izradi  Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb te dosad izrađene materijale analitičkog okvira: Osnovnu analizu - ocjenu stanja i SWOT - analizu, odnosno prikaz snaga, slabosti, prilika i prijetnji za urbano područje. Nakon prezentacija slijedila je kratka rasprava o radnim materijalima.
 
Druga sjednica Partnerskog vijeća održana je nastavno na konstituirajuću sjednicu. Nakon uvodnog dijela,  voditeljica izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, Karolina Bui iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, dala je prikaz aktivnosti i pregled materijala strateškog okvira -vizije, ciljeva, prioriteta i mjera.
Također je predstavljen i plan budućih aktivnosti rada Partnerskog vijeća. Jelena Ricov, pročelnica Ureda za programe i projekte EU održala je zatim prezentaciju o mehanizmu Integriranih teritorijalnih ulaganja.
Svim članovima je ostavljen rok do 25. lipnja 2016. za dostavu primjedbi i prijedloga na radni materijal. Sastanak je završio načelnim dogovorom za treću sjednicu, koja je predviđena za početak srpnja.
Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb pokazalo je da unatoč izazovu okupljanja velikog broja dionika postoji konsenzus oko tema važnih za zajednički rast i razvoj. Brojem prisutnih članova potvrdio se značaj djelovanja ovog savjetodavnog tijela, koje će svojim aktivnim doprinosom značajno unaprijediti kvalitetu izrade Razvojne strategije  Urbane aglomeracije Zagreb kao i kvalitetu provedbe ovog strateškog razvojnog dokumenta.