clanak False

Kratke upute o postupanju vezano za prijavu štete

26.03.2020.
KRATKE UPUTE O POSTUPANJU
VEZANO ZA PRIJAVU ŠTETE
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je dana 23. ožujka 2020. donio Zaključak o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba.
Svi oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta mogu prijaviti štetu na imovinu.
Obrazac PN se može preuzeti na www.zagreb.hr ( online verzija  // word verzija), te u pisarnicama Gradske uprave. 
Šteta se može prijaviti  i poslati na Obrascu PN putem pošte i putem emaila.
Prijava Obrasca putem emaila: prijavastetepotres@zagreb.hr
Prijava putem pošte  dostavlja se na slijedeću adresu:
Gradsko povjerenstvo grada Zagreba
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
 
Rok prijave je do proglašenja kraja pandemije.

Sve potrebne informacije oko popunjavanja obrazaca mogu se dobiti na besplatni broj telefona 0800 88 03 i na putem meilaprijavastetepotres@zagreb.hr
Uputu za popunjavanje Obrasca smo objavili na www.zagreb.hr na linku potres, a isti će se moći preuzeti u pisarnici.
 
Tko ispunjava obrazac
 
Vlasnici obiteljskih kuća podnose prijavu za cijelu obiteljsku kuću. Ukoliko se radi o
suvlasnicima oni zajednički podnose prijavu. Znači upisuju se po redu imena suvlasnika i po tom redu se upisuju OIBi i adrese. Također je potrebno zajednički potpisati obrazac.
 
Ukoliko vlasnik ili suvlasnici zgrade nisu u mogućnosti sami podnijeti prijavu iz opravdanih razloga, prijavu mogu u pisanom obliku podnijeti punomoćnici tih osoba putem pošte te je uz prijavu potrebno priložiti punomoć. 
 
Fizičke osobe koje žive u stambenim zgradama podnose prijavu samo za svoj stan.
 
Predstavnici susvlasnika u stambenim zgradama podnose prijavu za zajedničke prostorije ( šupe, kotlovnice, lift, krovište, stubište, dimnjaci, fasade i ostalo što spada u zajedničke prostorije). Ukoliko zgrada nema predstavnika suvlasnika prijavu podnosi prinudni upravitelj zgrade na temelju dostavljenih podataka od suvlasnika.
 
Pravne osobe podnose na objektima u svom vlasništvu. Ukoliko se prijava radi preko internetskih stranica može se skenirati pečat i staviti ga na prijavu.
 
Pravne osobe koje su u zakupu – za objekte u zakupu podnosi prijavu zakupodavac.