clanak False

Stručno povjerenstvo Grada Zagreba krenulo s procjenom šteta od prirodnih nepogoda_OBAVIJEST GRAĐANIMA

17.07.2020.

  
OBAVIJEST GRAĐANIMA- OŠTEĆENICIMA
PREGLED STRUČNOG POVJERENSTVA
GRADA ZAGREBA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE - POTRESA

Obavještavamo građane koji su prijavili štetu u Registar šteta od prirodnih nepogoda da je započeo pregled objekata kako bi se procijenila šteta na imovini.
           

Pregled objekata vršit će Stručno povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodne nepogode

.
Članovi Stručnog povjerenstva će telefonskim putem kontaktirati građane kako bi dogovorili točno  vrijeme pregleda oštećenog objekta.

Ovim putem molimo građane da pripreme akte nadležnih tijela o legalnosti građevine, ukoliko sa istima raspolažu, kako bi članovi Stručnog povjerenstva što brže mogli izvršiti pregled objekta (pravomoćna građevinska dozvola do 1991., uporabna dozvola, potvrda da je dostavljeno završno rješenje i izvješće nadzornog inženjera, rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja, uvjerenje da je zgrada evidentirana do 15.veljače 1968., uvjerenje za uporabu i dr.).
 
Raspored pregleda Stručnog povjerenstva po pojedinim gradskim četvrtima će biti objavljen naknadno.