clanak False

Pojašnjenje u vezi prijave štete

30.04.2020.
Prijava štete na imovini putem Obrasca PN može  podnijeti i ako nije izvršen pregled građevine nakon potresa.
Rok za podnošenje prijave na PN obrascu je 6.5.2020. do ponoći.
Sve informacije u svezi prijave štete na obrascu PN dostupne su putem emaila prijavastetepotres@zagreb.hr i na besplatnom broju telefona 0800 -88-03.