clanak False

Matičari

28.11.2023.
GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA

 
NAZIV I SJEDIŠTE MATIČNOG UREDA MATIČNA PODRUČJA BROJ TELEFONA BROJ FAX-a MATIČARI
CENTAR 1. Centar   01/610-0480 Dijana Šmaguc
Draškovićeva ulica 15   01/460-3540   Violeta Trgovčević
    01/460-3562   Snježana Radojčić
Sektor za građanska stanja   01/460-3563   Dunja Hriberski
Pomoćnica pročelnika   01/616-6177   Marija Piplica
Daniela Krivda   01/610-0539   Ivan Malek
TEL: 01/616-6191   01/610-0540   Igor Tominić
daniela.krivda@zagreb.hr   01/610-0541   Mirjana Habrun
Voditeljica Odjela        
za središnje evidencije i registar birača        
Renata Severin        
TEL: 01/460-3509        
renata.severin@zagreb.hr        
Središnji Odsjek za matičarstvo        
i evidenciju birača koji nemaju         
prebivalište u RH 1. Grad Zagreb      
Voditeljica Odsjeka        
Kristina Horvatić        
TEL: 01/616-6175        
kristina.horvatic@zagreb.hr        
         
ČRNOMEREC 1. Črnomerec 01/610-1700 c. 01/610-1775 Sanja Kušić
Trg Francuske Republike 15   01/610-1719 MR   Jadranka Krošl
    01/610-1774 MR   Sanja Vošćun
Voditeljica Odsjeka   01/610-1720 MR   Olja Maršan
Almeida Kota   01/610-1724 MR   Ksenija-Melanie Rudelić
TEL: 610-1727   01/610-1728 MU   Marijana Pahek
almeida.kota@zagreb.hr   01/610-1726 KD   Danica Kožinec
    01/610-1725 MR   Dubravko Škof
         
Središnji Odsjek za sklapanje brakova i život.partn.        
Voditeljica Središnjeg odsjeka  1. Grad Zagreb      
za sklapanje brakova i živ.par.        
Tanja Barić   01/610-1740 MV  01/610-1713 Sanja Vodopija
TEL: 01/610-1773   01/610-1773 MV   Hrvoje Radojčić
tanja.baric@zagreb.hr        
         
DUBRAVA 1. Dubrava 01/658-5555 c. 01/658-5401 Ivana Žugec
Dubrava 49   01/658-5490 KD   Suzana Vertuš
    01/658-5494 MR   Željko Zagajski
Voditeljica Odsjeka   01/658-5491 MV   Draženka Jakelić
Ana Vedriš   01/658-5478 MU   Mladen Popović
TEL: 01/658-5396   01/658-5402 MU    
ana.vedris@zagreb.hr        
         
TREŠNJEVKA 1. Trešnjevka 01/658-5777 c. 01/658-5737 Ljiljana Stić
Park Stara Trešnjevka 2   01/658-5729 MR   Nataša Hojski
    01/658-5740 MR   Lara Jačmenica
Voditelj Odsjeka   01/658-5738 MV   Dubravka Čleković
Tomislav Sviličić   01/658-5726 MU i KD    
TEL: 01/658-5735        
tomislav.svilicic@zagreb.hr        
         
PEŠČENICA - TRNJE 1. Peščenica - Trnje 01/233-3777 c. 01/610-0333 Blanka Gajan
Zapoljska ulica 1   01/610-0249 MR   Štefica Vuletić
    01/610-0257 MU i KD   Biljana-Aleksandra Meškov
Voditeljica Odsjeka   01/610-0258 MU i KD   Barbara Brzaj
Zdenka Markić        
TEL: 01/610-0256        
zdenka.markic@zagreb.hr        
         
NOVI ZAGREB 1. Novi Zagreb 01/658-5555 c. 01/658-5530 Dubravka Odorčić
Avenija Dubrovnik 12   01/658-5527 MR   Vlatka Pauker
    01/658-5525 MR   Mia Bradač
Voditeljica Odjela za građanska    01/658-5526 MV i KD   Željkica Žunac
stanja Grada Zagreba   01/658-5534 MU    
Zvjezdana Petković        
TEL: 01/658-5524        
zvjezdana.petkovic@zagreb.hr        
         
Voditeljica Odsjeka        
Ljubica Šarić        
TEL: 01/6585-528        
ljubica.saric@zagreb.hr        
         
Središnji odsjek za državljanstvo        
Voditeljica Odsjeka 1. Grad Zagreb 01/610-1564 01/610-1551 Branka Kolonić
Kristina Šimrak       Sanja Njegovan
TEL: 01/610-1544        
kristina.simrak@zagreb.hr        
         
SUSEDGRAD 1. Susedgrad 01/658-5888 c. 01/658-5895 Tatjana Gović
Sigetje 2   01/658-5891 MV   Đurđica Paulić
    01/658-5992 MR   Ivančica Plaščević Bišćan
Voditeljica Odsjeka   01/658-5890 MU i KD    
Nada Bastalić Beštak        
TEL: 01/658-5982        
nada.bastalic-bestak@zagreb.hr        
 
 
       
MAKSIMIR 1. Maksimir 01/233-2922 c. 01/610-0619 Sandra Kralj
Petrova ulica 116 (od 06.06.2022. privremeno na   01/610-0613 MR   Ljiljana Kerečeni
lokaciji Draškovićeva ulica 15-ulaz iz Martićeve ulice)   01/610-0615 MR   Daniela Novosel
    01/610-0617 MV   Jasna Trivanović
Voditeljica Odsjeka   01/610-0607 MU   Marijana Galoić
Melina Verhas Zuber   01/610-0608 MU   Iva Radin-Mačukat
TEL: 01/610-0620   01/610-0616 KD    
melina.verhas-zuber@zagreb.hr        
         
MEDVEŠČAK 1. Medveščak 01/460-3555 c. 01/460-3510 Marijan Drobnjak
Draškovićeva ulica 15   01/460-3504 MR i KD   Dijana Vrstovšek Lugonja
    01/460-3505 MR i KD   Anastazija Jakopec
TEL: 01/460-3509   01/460-3506 MV   Gordana Lovrić
FAX. 01/460-3510   01/460-3507 MV   Vesna Žafran
    01/460-3508 MU   Slađana Jambrek
    01/460-3525 MR   Sanja Zaninović
    01/460-3524 MR   Dubravka Karlović
         
SESVETE 1. Sesvete 01/610-1667 c. 01/610-1673 Snježana Bratković
Trg Dragutina Domjanića 4   01/610-1690 MV i MU 01/610-1659 Nada Milek
    01/610-1689 MR   Studena Budeš
Voditeljica Odsjeka   01/610-1688 KD i MU    
Željka Beštak        
TEL: 01/610-1652        
zeljka.bestak@zagreb.hr        
         

Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30, utorak i četvrtak od 8,30 do 18,00 sati. 

UTORKOM od 15,30 do 18,00 sati poslovi vezani uz matičarstvo i građanska stanja obavljaju se na sljedećim lokacijama: Matični ured Sesvete (Trg Dragutina Domjanića 4), Matični ured Trešnjevka (Park Stara Trešnjevka 2), Matični ured Novi Zagreb (Avenija Dubrovnik 12), Središnji odsjek za državljanstvo (Avenija Dubrovnik 12), Matični ured Medveščak (Draškovićeva ulica 15), Matični ured Črnomerec (Trg Francuske Republike 15) te Središnji odsjek za sklapanje brakova i životnih partnerstava (Trg Francuske Republike 15).

ČETVRTKOM od 15,30 od 18,00 sati poslovi vezani uz matičarstvo i građanska stanja obavljaju se na sljedećim lokacijama: Matični ured Dubrava (Dubrava 49), Matični ured Peščenica (Zapoljska ulica 1), Matični ured Susedgrad (Sigetje 2), Matični ured Maksimir (Petrova ulica 116 - privremeno na lokaciji Draškovićeva ulica 15), Matični ured Centar (Draškovićeva ulica 15) te Matični ured Grad Zagreb (Draškovićeva ulica 15).