clanak False

Najave

28.10.2021.

U Gradskoj četvrti Gornji Grad je od 27. rujna do 25. listopada 2021. godine, od 745 zaprimljenih prijava kontaktirano 644 prijavitelja te je dogovoren obilazak 171 objekta.
Od preostalih 473 prijava:

 • 107 prijavitelja se ne javlja nakon učestalih poziva,
 • u 93 slučajeva nije riječ o fizičkoj osobi,
 • 88 prijava je pristiglo bez kontakt informacija,
 • 64 prijavitelja je procijenilo da im pomoć nije potrebna,
 • 61 prijavitelj je već predao zahtjev Ministarstvu,
 • 34 prijavitelja će se javiti naknadno i
 • 22 prijavitelja je potrebno naknadno kontaktirati,
 • u 2 slučaja je riječ o zelenoj naljepnici i
 • 2 prijavitelja žive u drugoj gradskoj četvrti
 
U Gradskoj četvrti Trnje je od 11. do 25. listopada 2021. godine, od 161 zaprimljene prijave kontaktirano 34 prijavitelja te je dogovoren obilazak 14 objekata.
Od preostalih 20 prijava:
 • 10 prijava je pristiglo bez kontakt informacija,
 • 4 prijavitelja je procijenilo da im pomoć nije potrebna,
 • 2 prijavitelja se ne javlja nakon učestalih poziva,
 • 2 prijavitelja je potrebno naknadno kontaktirati i
 • u 1 slučaju nije riječ o fizičkoj osobi.

Ujedno, ponovno će se kontaktirati prijavitelji s crvenom naljepnicom koji do sada nisu bili dostupni.