clanak False

Natječaj za davanje u najam javno najamnih stanova

19.04.2017.

 Natječaj za davanje u najam javno najamnih stanova objavljen je u dnevnom tisku  "Večernji list" , "Jutarnji list" i "24sata" dana 26. kolovoza 2014.

Tekst natječaja preuzmite ovdje (pdf).

Obrazac prijave za natječaj za najam javno najamnih stanova preuzmite ovdje (pdf).