clanak False

Okvirna strategija pametnog Grada Zagreba-Zagreb Smart City

09.11.2018.
Okvirna strategija pametnog Grada Zagreba – Zagreb Smart City na temelju pregleda trenutnog stanja postavlja ciljeve i određuje strateška područja budućeg razvoja Grada Zagreba u smjeru pametnog grada te za svako strateško područje definira prioritetne mjere i aktivnosti koje je potrebno provesti u svrhu ostvarenja ciljeva.

Stručno mišljenje, vlastiti stav ili dodatne prijedloge možete iznijeti tako da ispunite obrazac  i pošaljete na adresu elektroničke pošte savjetovanje-gospodarstvo@zagreb.hr.


Okvirna strategija pametnog Grada Zagreba-Zagreb Smart City

Obrazac za sudjelovanja javnosti-Okvirna strategija Zagreb Smart City


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Okvirna strategija pametnog Grada Zagreba-Zagreb Smart City
 

2018.