clanak False

Popis odbijenih programa i korisnika za 2024.

15.03.2024.
MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I MOBILNOST
Odbijeni programi

KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM 
Odbijeni programi

INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
Odbijeni programi

MUZEJSKA DJELATNOST
Odbijeni programi

VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST
Odbijeni programi

KNJIŽNIČNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST TE KNJIŽEVNI PROGRAMI 
Odbijeni programi

AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST
Odbijeni programi

GLAZBENA UMJETNOST
Odbijeni programi
 
DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST
Odbijeni programi - Dramska umjetnost
Odbijeni programi - Plesna umjetnost