clanak False

Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva

 
19.04.2017.

PROGRAM POTICANJA RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U GRADU ZAGREBU

 

Grad Zagreb, zajedno sa svim relevantnim institucijama i asocijacijama poduzetnika i obrtnika, sudjeluje u stvaranju pozitivnoga poduzetničkog okruženja te u jačanju i osposobljavanju poduzetnika i obrtnika za nove uvjete poslovanja na globalnom tržištu, posebice s osnove ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Tako je na osnovi raspoloživih informacija i dokumenata, provedenih analiza, dosadašnjih aktivnosti, praćenja razvojnih gradskih i državnih smjernica ali i identificiranih potreba obrtnika i poduzetnika izrađen novi Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017.
Programom, koji se temelji na postojećim strateškim dokumentima koji usmjeravaju daljnji razvoj obrtništva i poduzetništva, a posebice na ZAGREBPLANU – Razvojnoj strategiji Grada Zagreba, postavljaju se strateški ciljevi i glavni smjerovi djelovanja u Gradu Zagrebu na području razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u razdoblju 2013.-2017., te se daje okvir za obuhvatnije mehanizme poticaja.
Kako bi se malim i srednjim poduzetnicima kao jednim od glavnih nositelja gospodarstva osigurao rast i razvoj, očuvanje radnih mjesta i novo zapošljavanje, a imajući u vidu recesiju koja je dovela do otežanog poslovanja, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo je na temelju dosadašnjeg Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/00, 6/05, 8/07, 17/09 i 23/09) provodio sljedeće poticajne mjere i aktivnosti: