clanak False

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

26.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba
(26.7.2017.)
(izmjena 6.8.2019.)
- za predsjednika:
Milan Čolić;
- za članove:
Darko Gažan,
Tanja Ališić,
Dijana Stopnišek,
Goran Petrović.