landing

Prostorno uređenje i graditeljstvo


Zahtjevi za izdavanje akata iz područja prostornoga uređenja i gradnje podnose se putem eDozvole na službenim mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, poveznica: https://dozvola.mgipu.hr/naslovna
 
Putem eDozvole Grada Zagreba na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba - Online servisi za građane, od 28. prosinca 2022. nije moguće podnošenje zahtjeva za izdavanje akata iz područja prostornoga uređenja i gradnje.

 

Svi postupci koji su započeti u eDozvoli Grada Zagreba, dovršavaju se u eDozvoli, te je dopuna i tih zahtjeva moguća putem eDozvole, poveznica: https://dozvola.mgipu.hr/naslovna