clanak False

Radionica „Povezivanje strateškog razvojnog dokumenta i prostornog razvoja Grada Zagreba“

19.04.2017.

 

U sklopu pripreme analitičkih podloga za ZAGREBPLAN 2020, kao polazište za izradu razvojnog dokumenta 22. svibnja u zagrebačkom Ekonomskom institutu održana je radionica „Povezivanje strateškog razvojnog dokumenta i prostornog razvoja Grada Zagreba“. Radionici je prisustvovalo 26 sudionika, predstavnika institucija i organizacija koje se bave zaštitom, planiranjem i uređenjem prostora na području Grada Zagreba i susjednih županija.

Radionicu su moderirale dr.sc. Irena Đokić, dr.sc. Marijana Sumpor i dr.sc. Jelena Budan, znanstvenice s Ekonomskog instituta Zagreb, prema uvodno određenim temama/ pitanjima za raspravu:

·        STRATEGIJA: Kako povezati razvojnu strategiju i prostorni razvoj Grada Zagreba?

·        PROJEKTI: Koja je prostorna dimenzija u ključnim strateškim projektima Grada Zagreba?

·        UPRAVLJANJE: Kako ciljeve prostornog razvoja Grada integrirati u aktivnosti gradskih ureda/službi/ustanova?

Dobiveni nalazi i zaključci koristit će se u daljnjem procesu izrade Razvojne strategije Grada Zagreba 2020, kroz naredne radionice za pripremu SWOT analize i formulaciju ciljeva, te tematske radionice vezane za strateške projekte Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 

Slika 1, slika 2