clanak False

RAZVRSTAJME mojZg_uvjeti korištenja

18.05.2020.
Opći uvjeti mobilne aplikacije RAZVRSTAJ mojZG
  
1. Uvodne odredbe
Ovim se Općim uvjetima regulira korištenje mobilne aplikacije RAZVRSTAJ mojZG te usluga koje ta aplikacija nudi.
Svaka fizička ili pravna osoba koja koristi usluge aplikacije, prihvaća sva pravila i uvjete korištenja aplikacije i pripadajućih usluga. Svoja pitanja vezana uz ove uvjete, korisnici mogu uputiti korisničkoj podršci na promocija@zagreb.hr

2. Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije
Za korištenje aplikacije, nije potrebna registracija kao ni dostava osobnih podataka. Korisnik instalacijom mobilne aplikacije RAZVRSTAJ mojZG i prihvaćanjem Općih uvjeta prilikom prvog pokretanja aplikacije postaje korisnikom aplikacije.
 
Unutar aplikacije moguće je spremanje adresa zbog lakšeg praćenja odvoza otpada, iste adrese su vezane uz mobilni uređaj korisnika te nisu vidljive administratorima niti nekoj trećoj strani, već samo korisniku.
Aplikacija također koristi lokaciju korisnika putem aplikacije Google karte za navigaciju do lokacija reciklažnih dvorišta i zelenih otoka na području grada Zagreba ako to korisnik omogući u svojim postavkama te ista nije vidljiva administratorima.
Grad Zagreb je odgovoran za sav sadržaj aplikacije. Informacije su dostavljene iz trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća. Moguće su izmjene u sadržaju vezano uz raspored odvoza, popis i adrese reciklažnih dvorišta, popis i adrese zelenih otoka, načinu zbrinjavanja otpada te ostalog sadržaja. Zbog mogućih izmjena i dopuna u navedenom sadržaju, moguće je da ažuriranost podataka kasni.
3. Osobni podaci korisnika
Aplikacija od korisnika ne traže nikakve osobne podatke te ih na bilo koji način ne prikuplja i ne obrađuje.
 
4. Usluge mobilne aplikacije RAZVRSTAJ mojZG
Aplikacija predstavlja platformu za pružanje informacija i savjetovanje u odvajanju korisnih kategorija otpada. Svaki korisnik može koristiti funkcije aplikacije za pretraživanje i informiranje o ispravnim i propisanim načinima odlaganja pojedinih vrsta/kategorija otpada.
Aplikacija sadrži popis reciklažnih dvorišta, zelenih otoka, vrsta otpada, informacije o razvrstavanju otpada, kontakte[MTB5]  raspored odvoza otpada i vijesti vezano uz gospodarenje otpadom u gradu Zagrebu.
 
5. Naknada
Za korištenje mobilne aplikacije RAZVRSTAJ mojZG ne plaća se naknada.
 
6. Primjena Općih uvjeta
Ovi Opći uvjeti objavit će se na internetskim stranicama Grada Zagreba.
Grad Zagreb zadržava pravo naknadne izmjene i dopune Općih uvjeta o čemu je dužan obavijestiti korisnika objavom na internetskim stranicama Grada Zagreba.
 
7. Rješavanje sporova
Grad Zagreb i korisnik će eventualne nesuglasice riješiti sporazumno, a u protivnom nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.