clanak False

Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2017.

09.06.2017.
10. listopada 2017. - Nakon provedenoga Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2017., objavljenoga 13. ožujka 2017., u skladu s Programom potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2015. - 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 19/15 i 7/16), temeljem Zaključka o odabiru korisnika potpore male vrijednosti za 2017. što ga je 6. listopada 2017. donio gradonačelnik Grada Zagreba, sufinanciraju se sljedeći programski sadržaji:

Lista programskih sadržaja za dodjelu potpore male vrijednosti za 2017.