clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom

14.05.2018.

Stipendija se dodjeljuje od 2007./2008. školske, odnosno akademske godine učenicima i studentima, a studentima poslijediplomskih studija od 2017./2018. akademske godine.

Uvjeti i postupak za dodjelu Stipendije utvrđeni su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17)

Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba svake godine do kraja studenoga. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a tekst natječaja na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom, kojega imenuje gradonačelnik Grada Zagreba iz redova stručnih djelatnika iz područja zaštite osoba s invaliditetom i drugih javnih djelatnika.

Opći uvjeti za sudjelovanje na natječaju su:

a) učenici:

- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;

- da su državljani Republike Hrvatske;

- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;

- da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;

- da nisu, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), ponavljali razred u srednjoj školi;

- da su završili prethodne razrede srednje škole, odnosno od 5. do 8. razreda osnovne škole za učenike 1. razreda srednje škole, s prosjekom ocjena od najmanje 3,00.

b) studenti:

- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;

- da su državljani Republike Hrvatske;

- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;

- da su redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu;

- da nemaju, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), zaostajanja tijekom studija;

- da nisu apsolventi ni studenti razlikovne godine studija;

- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.

c) studenti poslijediplomskih studija:

- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;

- da su državljani Republike Hrvatske;

- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;

- da nije protekao minimalan rok za završetak studija;

- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;

- da su studenti poslijediplomskih studija u Gradu Zagrebu kojima studij nije financiran iz drugih izvora ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

- invaliditet i težina oštećenja;

- uspjeh u školovanju, odnosno na studiju;

- socijalni status i druge socijalne prilike;

- postignuti i priznati izvanškolski rezultati učenika, odnosno postignuti i priznati rezultati studenata, na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta.

 

Za Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom, u Proračunu Grada Zagreba za 2018. planirano je 2.500.000,00 kuna.

Do sada je dodijeljeno 176 stipendija: 97 učenicima i 79 studentima, odnosno, kada se uračunaju i studenti koji su nastavljali koristiti ranije ostvareno pravo na Stipendiju, taj broj se penje na 397 stipendista, za što je izdvojeno gotovo 9. 832.000,00 kn.