clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom

Financijskom potporom za učenike i studente s invaliditetom utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja.
Time je osigurana temeljna svrha Stipendije; jednake mogućnosti i uključivanje u poticajno obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom.

Stipendija se dodjeljuje na osnovi kriterija utvrđenih Odlukom o  Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17). Od akademske godine 2017./2018. stipendije se dodjeljuju i studentima s invaliditetom koji studiraju na poslijediplomskim studijima.

Sve dodatne informacije vezane uz Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom možete dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Trg S.Radića 1, tel. 01/ 61 00 087.