clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom

19.04.2017.

Financijskom potporom za učenike i studente s invaliditetom utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja.
Time je osigurana temeljna svrha Stipendije-izjednačavanje mogućnosti i uključivanje u poticajno obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom.


Stipendija se dodjeljuje od školske/akademske godine 2007./2008. učenicima i studentima, a od akademske godine 2017./2018. i studentima poslijediplomskih studija  

Uvjeti i postupak za dodjelu Stipendije utvrđeni su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17 i 18/19).
Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba svake godine do kraja studenoga. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a tekst natječaja na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom, kojega imenuje gradonačelnik Grada Zagreba iz redova stručnih djelatnika iz područja zaštite osoba s invaliditetom i drugih javnih djelatnika.

Stipendiju mogu ostvariti učenici, studenti i studenti poslijediplomskih studija koji podnesu prijavu na javni natječaj i ispunjavaju sljedeće uvjete:

A) UČENICI:
- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;
- da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
- da nisu, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), ponavljali razred u srednjoj školi;
- da su završili prethodne razrede srednje škole, odnosno od 5. do 8. razreda osnovne škole za učenike 1. razreda srednje škole, s prosjekom ocjena od najmanje 3,00.
B) STUDENTI:
- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;
- da su redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu;
- da nemaju, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), zaostajanja tijekom studija;
- da nisu apsolventi ni studenti razlikovne godine studija;
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.
C) STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA:
- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;
- da nije protekao minimalan rok za završetak studija;
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;
- da su studenti poslijediplomskih studija u Gradu Zagrebu kojima studij nije financiran iz drugih izvora ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
- invaliditet i težina oštećenja;
- uspjeh u školovanju, odnosno na studiju;
- socijalni status i druge socijalne prilike;
- postignuti i priznati izvanškolski rezultati učenika, odnosno postignuti i priznati rezultati studenata, na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta.

 Sve dodatne informacije vezane uz Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom možete dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Trg S.Radića 1, soba 284, tel. 01/ 61 00 087.