clanak False

UPUTA_Kako otkriti postojanje ugljik monoksida u stanu nakon potresa i što učiniti

27.03.2020.
  • Otkrivanje postojanja ugljik monoksida u stambenim prostorijama 
Provjeriti u prostoriji smještaja uređaja za loženje (bojler) da li se na hladnim ravnim površinama skuplja vlaga (rošenje, kondenzat).  U slučaju da se skuplja vlaga, moguće da dolazi do povrata dimnih plinova (ugljik monoksida) u prostoriju jer se vlaga iz dimnih plinova kondenzira na hladnim površinama.
 
  • Postupak zaštite od ugljik monoksida  
U slučaju utvrđivanja vlage na hladnim površinama u prostoriji (moguć povrat CO), zaustaviti korištenje bojlera i otvoriti prozore.
Pozvati ovlaštenog dimnjačara ili GPZ da utvrde stanje i ne koristiti bojler dok se ne uklone svi nedostaci na instalaciji dimnjaka sa uređajem za loženje.