clanak False

Ured za mirenje

19.04.2017.

 URED ZA MIRENJE

PRI GOSPODARSKO-SOCIJALNOM VIJEĆU U GRADU ZAGREBU

 

Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu osnovalo je 31. ožujka 2010. Ured za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću u Gradu Zagrebu.

Mirenje kao način rješavanja sporova ima dugu tradiciju u zemljama Europske unije. Treće nepristrane i neovisne osobe pomagale su strankama u sporovima iznaći sporazumna rješenja i prije utemeljenja sudskog, od države organiziranog i prisilom praćenog načina rješavanja sporova.

I u suvremenim uvjetima demokratizacije, tržišnog poslovanja, globalizacije i informatizacije postoje značajne mogućnosti za rješavanje sporova mirenjem. Stoga u zemljama razvijene demokracije i tržišnog gospodarstva „mirenje kao drugi način rješavanja sporova“ ima posebno značajno mjesto. Naročito se to odnosi na pravne sporove proizašle iz odnosa u kojima je naglašena autonomija stranaka, kao što su radni odnosi.

Republika Hrvatska je donijela zakonodavni okvir za mirenje.Zakon o mirenju (Narodne novine, broj:18/11).


Zakonom o mirenju uređuje se mirenje u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati, a postupak mirenja je definiran kao svaki postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje.

 

  •      Adresa Ureda za mirenje:


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE U GRADU ZAGREBU
URED ZA MIRENJE
Trg Stjepana Radića 1
10 000 Zagreb

Telefon: 01 6101 110, faks: 01 6101 077
Elektronska pošta: uredzamirenje@zagreb.hr

Koordinator: Damir Belošević, mag.ing.

Gospodarsko socijalno vijeće u Gradu Zagrebu na 44. sjednici održanoj 29. studenog 2010. utvrdilo je listu miritelja educiranih i osposobljenih za mirenje u individualnim radnim i drugim vrstama sporova, upisanih u registar izmiritelja (čl. 96. Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09, Pravilnik o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja, NN 13/10), koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.  www.pravosudje.hr