clanak False

Vijeće za zaštitu potrošača Grada

05.04.2017.
Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14 i 110/15) propisano je da je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga, dužna osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, ako djeluje na lokalnom području, te donositi odluke nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način. Sukladno navedenom, gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača i Zaključka o imenovanju članova (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/2014).

Zadaća je Vijeća da razmatra i daje mišljenje gradonačelniku kad odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga iz područja:

1. javna vodoopskrba i javna odvodnja,
2. obavljanje dimnjačarskih poslova
3. prijevoz putnika u javnom prometu,
4. prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Vijeće se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Od ukupno 7 članova 3 člana su predstavnici udruga za zaštitu potrošača.


Predsjednik Vijeća je predstavnik Grada Zagreba, a zamjenik predsjednika je predstavnik udruga za zaštitu potrošača.