clanak False

Više...

19.04.2017.

Grad Zagreb podržao je Zakon o legalizaciji kao dobrodošao nakon mog zalaganja kao gradonačelnika i ove Gradske uprave da se našim sugrađanima koji su sagradili svoje građevine prema vlastitim mogućnostima za zbrinjavanje svojih obitelji takvi njihovi domovi legaliziraju.

Koliko sam to podržavao potvrdilo je i razdoblje od prosinca prošle godine do lipnja ove godine kada sam sa suradnicima obišao dva puta sve gradske četvrti Grada Zagreba pozivajući sugrađane da do 30. lipnja predaju zahtjeve za legalizaciju.

Radio sam to prvenstveno iz uvjerenja prema stavu za koji se zalažem još od 2000.te godine, a podržavajući konačno i Zakon donesen toliko godina nakon 1968., u kojima su naši sugrađani strahovali za mogućnost rušenja njihovih domova.

Zato sam i nakon 30. lipnja nastavio organizirati poseban dio Gradskog ureda za prostorno uređenje samo za legalizaciju, jer se jedino na taj način može u potpunosti riješiti 91.000 zahtjeva za legalizaciju koje su sugrađani predali do 30. lipnja, u roku od dvije godine.

To sam sa suradnicima prezentirao i ministrici prostornog uređenja i graditeljstva na sastanku kada je sa svim jedinicama lokalne samouprave dogovarala plan rješavanja ukupno predanih zahtjeva.

Od tada smo učinili sve da prostor našeg Ureda za legalizaciju na Velesajmu u potpunosti profunkcionira i to tako da je zaposleno dodatnih 100 službenika samo za ove poslove dok se u potpunosti ne dovrše, za čiji rad je osigurana potrebna informatička i druga oprema, a pri tome je za sve to vrijeme postojeći dio ureda obavljao ove poslove i pripremio podloge za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zato želim reći da će Grad Zagreb upravo zbog pravovremene procjene zahtjeva koje će građani podnijeti i organizirao rad posebnog dijela ureda, moći izdati do 31. prosinca ove godine najmanje 18.000 rješenja kako je to ministrica i odredila Zakonom koji je stupio na snagu tek 03.12.2013. i prema kojem ministrica ima pravo preuzeti predmete ukoliko ih Grad ne bi riješio. I taj smo Zakon dočekali pripravni za primjenu.