clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/20-006/65 od 16.11.2021.

25.11.2021.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja dijela nekretnine zk.č.br. 3347/1 k.o. Resnik, prema katastru zemljišta dijela k.č.br. 7989/13 k.o. Dubrava.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/20-006/65, URBROJ: 251-19-11-3/003-21-10, od 16. studenoga 2021.