clanak False

Arhiva

09.07.2019.

Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2022
Ciljevi projekta su:                                                           
1. Doprinijeti jačanju ljudskih potencijala socijalnih partnera u razumijevanju EU okvira za održivi socijalni dijalog na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;                                                          
2. Doprinijeti osnaživanju hrvatskih okvira za socijalni dijalog u okolnostima promijenjenih industrijskih odnosa 2022.
Projektom će biti predloženi hrvatski okviri za socijalni dijalog u okolnostima promijenjenih industrijskih odnosa 2022. te osnaženi ljudski potencijali socijalnih partnera.
Trajanje projekta 16 mjeseci.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći OVDJE
 
Postani aktvan Rom/kinja i Zaposli se – PARIZ
Ciljevi projekta su:                                                            
1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih Roma/kinja kroz provedbu programa obrazovanja odraslih u svrhu povećanja njihove zapošljivosti i umanjivanja rizika od socijalne isključenosti i siromaštva;                                                                        
2. Osnaživanje te razvoj i unapređenje mekih vještina nezaposlenih Roma/kinja u svrhu povećanja njihove zapošljivosti;                                  
3. Jačanje kompetencija stručnjaka koji rade s nezaposlenim Romima/kinjama u svrhu unapređenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnom uključivanju nezaposlenih Roma/kinja.
Projektom će se potaknuti motiviranost, stručna osposobljenost za tržište rada i pridonijeti boljoj zapošljivosti za 50 nezaposlenih Roma/kinja. Koristeći inovativan model razvoja ENTRE YOU, nezaposleni Romi/kinje osnažit će i socijalne kompetencije, usvojiti osnovne komunikacijske vještine te poduzetnički način razmišljanja, a u direktnom kontaktu sa poslodavcima ojačat će vlastitu motivaciju i otvorenost prema pro aktivnosti što direktno doprinosi poboljšanju socijalne slike, zapošljavanju i integraciji romske zajednice u društvo.
Trajanje projekta 20 mjeseci
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći OVDJE

Projekt FUPOL

The Right on Mobbing Free Work - Pravo na rad bez mobbinga