clanak False

"Centar za integraciju"

25.08.2020.
Nositelj: Grad Zagreb

Partner/i: Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“; Dom nade – udruga za podršku beskućnicima i ostalim  socijalno ugroženim skupinama i Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan”

Naziv natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (UP.02.2.2.06.), Europski socijalni fond, kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, komponenta 4: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/ žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
 
Cilj projekta: poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja žrtava obiteljskog nasilja, posebice starijih te beskućnika i ovisnika, posebice branitelja, integriranjem kapaciteta ključnih dionika i transferom znanja i usluga u četiri županije – Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj i Šibensko-kninskoj

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.439,10 HRK

Početak provedbe projekta: 8.5.2020.

Trajanje projekta: 24 mjeseca


Očekivani rezultati projekta:

1. Razvijen model podrške za socijalnu integraciju ranjivih ciljnih skupina putem Centra za integraciju;
2. Pružena podrška za socijalno uključivanje, povećana kvaliteta života i zapošljivost ciljnih skupina, pružena podrška obiteljima ciljne skupine korisnika (žrtve obiteljskog nasilja – posebice starije žrtve obiteljskog nasilja, beskućnike i ovisnike – posebice branitelje).

Ciljna skupina: 40 beskućnika, 20 žrtava obiteljskog nasilja iz skloništa, 20 starijih osoba žrtava obiteljskog nasilja te 30 ovisnika o kocki, uključujući i branitelje ovisnike.


Do sada ostvarene aktivnosti:

 • u srpnju 2020. održana je početna tiskovna konferencija s ciljem predstavljanja projekta;
 • tijekom kolovoza 2020. izrađeni su promotivni letci i roll-up banneri
 • održane tri konzultacije od strane vanjskog stručnjaka za razvoj socijalnih usluga, u listopadu i studenom 2020. sa ciljem izrade programa rada Centra za integraciju, na kojima su sudjelovali stručnjaci iz Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Osječko-baranjske i Šibensko-kninske županije;
 • održane tri trodnevne edukacije tijekom studenog i prosinca 2020. od strane vanjskog stručnjaka edukatora i vanjskog stručnjaka za podršku osobama s ovisnošću o kocki. Edukacije su bile namijenjene stručnjacima iz Grada Zagreba, Osječko-baranjske i Šibensko-kninske županije;
 • nabavljena je oprema za klubove za zapošljavanje i uredski potrošni materijal za provedbu aktivnosti s korisnicima;
 • tiskan je materijal za radionice i klubove za zapošljavanje;
 • redovito održavanje sastanaka projektnog tima;
 • angažirani voditelji neformalnih oblika učenja za provedbu neformalnih oblika edukacija sukladno potrebama korisnika;
 • angažirani vanjski stručnjaci (psiholog i socijalni radnik);
 • angažirani vanjski stručnjaci za podršku osobama s ovisnošću o kocki i za psihološko savjetovanje ovisnika o kocki.
 • održan online okrugli stol za promociju SOS telefona, 5.5.2021.
 • održana tri online okrugla stola za promociju usluga projekta: 27.5., 28.5. i 1.6.2021.
 • izrađena web stranica projekta https://www.czi-zagreb.com/