clanak False

CIVINET

19.04.2017.

                               

 Uspostava mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska

 

Predstavnici Gradskog ureda za strategijsko  planiranje i razvoj Grada u četvratak 25. travnja 2013. u Ljubljani sudjelovali u uspostavi mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska.

U ime Grada Zagreba suglasnost za pristupanje potpisao je gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić.

 

O mreži

 

Veći slovenski i hrvatski gradovi se poput drugih gradova u Europi bore s problemima koje uzrokuje povećenje prometa. Na rješavanje tog zahtjevnog problema Europska se komisija, između ostalog, obvezala programom CIVITAS, koji osigurava sufinanciranje pokaznih projektata u području održive mobilnosti.

 

Znanje i iskustvo stečeno u tim gradovima želi se djelotvorno prenositi drugim europskim gradovima, koji još nisu uključeni u obitelj CIVITAS (www.civitas.eu, www.civitaszagreb.hr). S tim je ciljem u sedam zemelja EU (Francuska, Španjolska, Portugal, Italija, Velika Britanija, Irska i Nizozemska) stvorena mreža CIVINET. Mreža povezuje gradove koji su zainteresirani za razvoj ambicioznih politika urbane mobilnosti i akcija za čišći, pristupačniji, energetski učinkovit i održiv promet u gradovima.

 

Glavna svrha mreže CIVINET je razmjena iskustava i dobre prakse iz projekata, koji su posljednjih godina provedeni u okviru programa CIVITAS. Dugoročni cilj mreže CIVINET također je povezivanje različitih aktera, koji će omogućiti strukturiranu raspravu o izazovima i rješenjima u području održive mobilnosti.

 

CIVINET želi posebno osnažiti suradnju između gradova susjednih zemalja, koji se međusobno lakše sporazumijevaju. Na toj su osnovi nastale mreže frankofonskih zemalja, mreža Španjolska-Portugal i mreža Irska-Velika Britanija.

 

Članstvo je besplatno.

 

Više o inicijativi CIVINET sazbajte na www.civitas.eu pod CIVITAS nacionalnim mrežama.