clanak False

FOND SOLIDARNOSTI EU/ Izrada web stranice potres.zagreb.hr /prijava na poziv Ministarstva unutarnjih poslova

03.03.2022.


U sklopu financiranja službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine, Ured gradonačelnika je dao izraditi web stranicu potres.zagreb.hr koja je obuhvatila pregled oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba. Svaki objekt bio je popisan i pregledan te su nakon toga unesene slijedeće informacije koje su koristile za sažeti pregled statusa svakog objekta: naziv objekta, adresa objekta, naselje u kojem se objekt nalazi, da li je zaštićeno kulturno dobro, godina gradnje objekta, ocjena nakon pregleda, opis štete, M2 GBP, katnost, datum pregleda, opaska.
 
Stranica https://potres.zagreb.hr/ aktivna je od 15. travnja 2020. godine a na dan 30. srpnja 2021. godine uneseno je ukupno 1.388 objekata.   
 

UGOVORNE STRANE
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb
Grad Zagreb, Trg stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU 
36.000,00 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
4.11.2021.