clanak False

Gospodarsko-socijalno vijeće Grada Zagreba

17.03.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Gospodarsko
-socijalno vijeće
Grada Zagreba

 
         (17.3.2021.) 
- članovi:
Jelena Pavičić Vukičević,                               
Andrea Šulentić,                                  
Mirka Jozić,                   
 
- zamjenici članova:
Olivera Majić,                             
Kristijan Pazman,                       
Tatjana Operta.