clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost

01.08.2023.

Područni odsjek Peščenica - Žitnjak (Peščenica) 

E-mail: pescenica-zitnjak@zagreb.hr

Voditelj Područnog odsjeka Peščenica - Žitnjak: Boris Berber, dipl.polit.
Tel: 01 610-0241, 01 610-0244, faks: 01 610-0245
E-mail: boris.berber@zagreb.hr

Obavljaju se poslovi stručne, organizacijske, administrativne i tehničke pripreme i obrade sjednica vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te rada koordinacije gradske četvrti, izrade programa rada i izvješća o radu tijela mjesne samouprave, izrade nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture, planova komunalnih aktivnosti, planova malih komunalnih akcija i drugih akata oblika mjesne samouprave, komuniciranja s građanima i udrugama građana, prikupljanja podataka o potrebama građana na područjima oblika mjesne samouprave te predlaganja rješenja za zadovoljavanje tih potreba, organiziranja i provođenja mjesnih zborova građana, vođenja evidencija o sastavu i radu vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, obrade zahtjeva, izrade akata i vođenja evidencija u vezi s korištenjem objekata i prostora mjesne samouprave, sudjelovanja u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanja u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, te drugi poslovi iz djelokruga područnih odsjeka.

Primanje stranaka:  Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.