clanak False

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

03.01.2022.

- Pojedinačni izvršitelji (viši upravni referent za socijalnu skrb)
Tel: 658-5555, kuć. 232, 230, 658-5632
Rješavanje u upravnim stvarima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ( pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, pomoć i njega u kući, novčana pomoć umirovljenicima); te provođenje postupka u vezi s ostvarivanjem prava na troškove ogrjeva, ukop po minimalnom socijalnom standardu i zdravstvenu zaštitu neosiguranim osobama sukladno odredbama zakona i drugih propisa.

Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.