clanak False

Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena

01.02.2023.
Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/2015)  propisano je da se procjena vrijednosti nekretnina provodi na temelju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma (čl. 57. stavak 1. Zakona). Člankom 58. stavkom 1. Zakona propisano je da se u svrhu provedbe Zakona pravo pribavljanja podataka imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.“

Obrasci zahtjeva za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena su sastavni dio (prilog) Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine br. 68/2020).
Obrasci se mogu preuzeti na slijedećem linku:
https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/procjena-vrijednosti-nekretnina-8292/8292.

Zahtjev za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena predaje se na jedan od slijedećih načina:
 • poštom na adresu Vodnikova 14, Služba za vrednovanje nekretnina,
 • osobno na urudžbeni zapisnik (soba 40) u Vodnikovoj 14,
 • na službeni mail: vrednovanje@zagreb.hr.,
 • u aplikaciji eNekretnine.
Potvrdu o uplati upravne pristojbe priložiti uz zahtjev, a u slučaju predaje zahtjeva putem eNekretnina istu dostaviti na službeni mail vrednovanje@zagreb.hr (u Subject upisati: Zahtjev ID:______ ).

Sve informacije mogu se dobiti na telefone:
 • 616-6243 voditeljica Službe;
 • 616-6267; 610-0320 za područje GUP-a (k.o. Klara, Blato, Žitnjak, Resnik, Peščenica, Zaprudski otok, Jakuševec Novi) i PPGZ-a (k.o. Odra, Odranski Obrež, Brezovica, Čehi, Demerje, Horvati, Starjak, Lučko, Trpuci, Dragonožec, Kupinečki Kraljevec)
 • 616-6228; 616-6283 za k.o. Remete, Gračani, Šestine, Centar, Črnomerec, Trnje, Maksimir
 • 610-0325; 616-6221 za k.o. Rudeš, Trešnjevka, Podsused, Mikulići, Stenjevec, Gornji Stenjevec, Vrapče, Gornje Vrapče
 • 616-6223; 616-6344 za područje GUP-a (k.o. k.o. Dubrava, Markuševec, Čučerje, Čučerje novo, Granešina nova, Sesvete, Sesvete Novo, Sesvetski Kraljevec) i PPGZ-a (k.o. Adamovec, Blaguša, Đurđekovec, Glavnica, Goranec, Kašina, Lužan, Planina, Šašinovec, Vurnovec, Vugrovec)
 • 616-6276 – administrativni poslovi 

Upravne pristojbe:
Upravne  pristojbe potrebno je uplatiti sukladno Tar. br. 1. i Tar. br.  19. st. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 156/22).
Za zahtjev i izvadak – iznos od 2,65 EUR + 23,89 EUR (ukupno 26,54 EUR) potrebno uplatiti na Račun br.: HR3423600001813300007; Poziv na broj: HR68 5703-OIB za pravne osobe; HR68 5711-OIB za fizičke osobe; Primatelj: Proračun Grada Zagreba; Svrha: upravna pristojba – ZKC/ Klasa.
Napomena: 
 • U ćeliji svrha plaćanja, obavezno navesti Klasu spisa ili opisati zahtjev (k.č, k.o, vrsta pravnog posla, vrsta nekretnine, datum zahtjeva), a za zahtjeve predane putem eNekretnina upisati ID zahtjeva).
 • Ukoliko procjenitelj podnese zahtjev za izvadak u svrhu izrade procjembenog elaborata u ime i za račun Grada Zagreba (ima sklopljen ugovor sa Gradom), isti je oslobođen plaćanja upravnih pristojbi  temeljem čl. 8. st. 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br.  115/16, 114/22), u obrascu zahtjeva „Napomena“ potrebno je navesti:   Klasa naručitelja / reg.broj ugovora (ili broj narudžbenice) /  oslobođeno o plaćanja upravne pristojbe.