clanak False

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016._Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2016.

12.02.2016.
Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16), člankom 8.  određeno da gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnog poziva koji se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim pločama gradske uprave.

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016.
Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena je 15.02.2016. u Večernjem listu, a Javni poziv na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr i na oglasnim pločama gradske uprave.

Dokumentacija Javnog poziva:

- Tekst javnog poziva,
- Upute za prijavitelje,
- Obrazac C1 Prijava na Javni poziv i popis priloga,
- Obrazac C2 Troškovnik aktivnosti,
- Obrazac C3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2016.,
- Obrazac D1 Ugovor o financiranju,
- Obrazac D2 Izvještaj o izvršenju aktivnosti

- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15,  24/15 i 2/16).