clanak False

Kvaliteta zraka

13.01.2020.

Općenite zdravstvene preporuke za stanovništvo grada Zagreba u slučajevima povišenih satnih vrijednosti lebdećih čestica u zraku (PM)
 
Tijekom zimskih mjeseci uobičajena je pojava smanjene kvalitete zraka zbog povišenja koncentracije lebdećih čestica u zraku. Uzroci su brojni, kao npr. veći broj kućnih i industrijskih ložišta, cestovni promet, vremenski uvjeti i sl.
 
Kratkoročno onečišćenje zraka lebdećim česticama, uobičajeno za ovo doba godine, ne predstavlja značajnu ugrozu za zdravlje ljudi. Ipak, u cilju smanjenja rizika na zdravlje, u preventivnu svrhu dajemo sljedeće preporuke za osjetljive skupine građana, kako bi prilagodili svoje dnevne aktivnosti trenutnom stanju kvalitete zraka:
 
Savjetuje se:
 
•              izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice, za sljedeće skupine građana:
o             djecu,
o             trudnice,
o             osobe starije životne dobi,
o             osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i/ili srčano-krvožilnog sustava,
o             osobe narušenog imunološkog odgovora
o             i osobe koje konzumiraju duhan i duhanski srodne proizvode (pušači i pasivni pušači).
•              primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima, te traženje savjeta liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produženoga trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano-krvožilnog sustava,
•              izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.,
•              korištenje sredstava javnog gradskog prijevoza,
•              izbjegavanje/smanjivanje grijanja na kruta goriva.
 
Zdravstvene preventivne preporuke izdaju se i u slučajevima povišenih vrijednosti UV indeksa, niskih i visokih temperatura zraka, nepovoljnih biometeoroloških prilika te povišenih koncentracija alergene peludi u zraku u svrhu informiranja građana, kako bi svoje dnevne aktivnosti prilagodili trenutnim uvjetima okoliša.
 


Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ prati kvalitetu zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16, odnosno koncentraciju sljedećih onečišćujućih tvari u zraku: dušikov monoksid (NO), dušikov dioksid (NO2), ugljikov monoksid (CO), sumporov dioksid (SO2), i prizemni ozon (O3). 

Više podataka o izmjerenim parametrima kvalitete zraka građani mogu naći na Web GIS aplikaciji „Ekološka karta Grada Zagreba“