clanak False

Lokalni vodovodi na području Grada Zagreba

28.07.2023.


GRADSKA ČETVRT SESVETE                                         DATUM                                             REZULTAT
                                                                                           UZORKOVANJA                                  ANALIZE
LOKALNI VODOVOD

1. KAŠINA                                                                          18. 07. 2023                                       SUKLADAN
2.PLANINA DONJA                                                          18. 07. 2023.                                      SUKLADAN
3.BLAGUŠA                                                                       18. 07. 2023.                                      SUKLADAN
4.PREKVRŠJE-PARUŽEVINA                                        18. 07. 2023.                                      SUKLADAN
5.PLANINA GORNJA                                                       18. 07. 2023.                                      SUKLADAN
6.ŠIMUNČEVEC                                                               18. 07. 2023.                                    NESUKLADAN
 
 
GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

LOKALNI VODOVOD

1.LIPNICA -PETROVA GORA                                        19. 07. 2023.                                    SUKLADAN        
2.AŠPERGERI                                                                 19. 07. 2023.                                  NESUKLADAN
3.ŠIRANOVIĆI                                                                  19. 07. 2023.                                  NESUKLADANObavijest korisnicima lokalnog vodovoda ŠIMUNČEVEC
Rezultati ispitanih parametara u uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovano dana 18. 07. 2023. (analitički broj uzorka 051 03688/23 od 21. 07. 2023.) NISU SUKLADNI maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Narodne novine RH 64/2023), zbog povećanog broja koliformnih bakterija, Escherichiae coli i crijevnih enterokoka.
Uzimajući u obzir zakonske odredbe, Uputu Ministarstva zdravstva za postupanje u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju od 07. listopada 2015. godine te preporuke struke, u svrhu pravilne procjene rizika, savjetuje se slijedeće:
 • ne preporuča se korištenje vode za ljudsku potrošnju (za piće, pranje, kuhanje)
 • ne preporuča se korištenje vode za obavljanje higijene u slučaju oštećene kože ili sluznica
 • preporuča se pismeno naznačiti preporuku o zabrani korištenja pokraj ili iznad slavine
 • čišćenje slavine potapanjem u „poziciji otvoreno“ u dezinfekcijsko sredstvo i ispiranje
 • redovno čišćenje i održavanje perlatora (mrežica na izljevnim mjestima) potapanjem u dezinfekcijsko sredstvo
 • ako su postavljeni, uklanjanje svih dodatno postavljenih filtera na izljevnim mjestima ili redovita zamjena postojećih sukladno uputama proizvođača
 • provedba kontrolnog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na nesukladne pokazatelje na predmetnom izljevnom mjestu.

Obavijest korisnicima lokalnog vodovoda AŠPERGERI
Rezultati ispitanih parametara u uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovano dana 19. 07. 2023. (analitički broj uzorka 051 03727/23 od 24. 07. 2023.) NISU SUKLADNI maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Narodne novine RH 64/2023), zbog povećane koncentracije amonija u vodi.
Uzimajući u obzir zakonske odredbe, Uputu Ministarstva zdravstva za postupanje u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju od 07. listopada 2015. godine te preporuke struke, u svrhu pravilne procjene rizika, savjetuje se slijedeće:
Prema korisnicima vode iz lokalnog vodovoda:
 • ne preporuča se korištenje vode za ljudsku potrošnju (za piće, pranje, kuhanje)
 • ne preporuča se korištenje vode za obavljanje higijene u slučaju oštećene kože ili sluznica
 • preporuča se pismeno naznačiti preporuku o zabrani korištenja pokraj ili iznad slavine
 • čišćenje slavine potapanjem u „poziciji otvoreno“ u dezinfekcijsko sredstvo i ispiranje
 • redovno čišćenje i održavanje perlatora (mrežica na izljevnim mjestima) potapanjem u dezinfekcijsko sredstvo
 • ako su postavljeni, uklanjanje svih dodatno postavljenih filtera na izljevnim mjestima ili redovita zamjena postojećih sukladno uputama proizvođača
 • provedba kontrolnog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na nesukladne pokazatelje na predmetnom izljevnom mjestu
 • ne preporuča se korištenje vode za ljudsku potrošnju (piće, pranje, kuhanje) dok se ponovljenom analizom ne utvrdi zdravstvena ispravnost.
Prema održavatelju lokalnog vodovoda:
 • ne preporuča se korištenje vode za javnu vodoopskrbu bez prethodnih mjera kondicioniranja vode u svrhu uklanjanja amonija
 • razmotriti dodatna tehnološka rješenja obrade vode poput filtriranja
 • ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju kod krajnjih potrošača.

Obavijest korisnicima lokalnog vodovoda ŠIRANOVIĆI
Rezultati ispitanih parametara u uzorku vode za ljudsku potrošnju, uzorkovano dana 19. 07. 2023. (analitički broj uzorka 051 03728/23 od 24. 07. 2023.) NISU SUKLADNI maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Narodne novine RH 64/2023), zbog povećane mutnoće vode.
Uzimajući u obzir zakonske odredbe, Uputu Ministarstva zdravstva za postupanje u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju od 07. listopada 2015. godine te preporuke struke, u svrhu pravilne procjene rizika, savjetuje se slijedeće:
Prema korisnicima vode iz lokalnog vodovoda:
 • ne preporuča se korištenje vode za ljudsku potrošnju (za piće, pranje, kuhanje)
 • ne preporuča se korištenje vode za obavljanje higijene u slučaju oštećene kože ili sluznica
 • preporuča se pismeno naznačiti preporuku o zabrani korištenja pokraj ili iznad slavine
 • čišćenje slavine potapanjem u „poziciji otvoreno“ u dezinfekcijsko sredstvo i ispiranje
 • redovno čišćenje i održavanje perlatora (mrežica na izljevnim mjestima) potapanjem u dezinfekcijsko sredstvo
 • ako su postavljeni, uklanjanje svih dodatno postavljenih filtera na izljevnim mjestima ili redovita zamjena postojećih sukladno uputama proizvođača
 • provedba kontrolnog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na nesukladne pokazatelje na predmetnom izljevnom mjestu
 • ne preporuča se korištenje vode za ljudsku potrošnju (piće, pranje, kuhanje) dok se ponovljenom analizom ne utvrdi zdravstvena ispravnost.
Prema održavatelju lokalnog vodovoda:
 • ne preporuča se korištenje vode za javnu vodoopskrbu bez prethodnih mjera kondicioniranja vode u svrhu uklanjanja mutnoće
 • razmotriti dodatna tehnološka rješenja obrade vode poput filtriranja
 • ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na nesukladni pokazatelj na predmetnom izljevnom mjestu, na izvorištu i na dodatne dvije točke (slavine potrošača kod dva različita korisnika najviše 15 dana nakon provedbe popravnih radnji.


Grad Zagreb obavještava stanovnike na svom području koji se koriste vodom iz lokalnih vodovoda koji opskrbljuju manje od 50 stanovnika ili isporučuju manje od 10 m3 vode dnevno da ti vodoopskrbni sustavi ne potpadaju pod plan državnog monitoringa.
 
Grad Zagreb obavještava  potrošače koji se vodom za ljudsku potrošnju opskrbljuju iz sustava individualne vodoopskrbe da su izuzeti od plana državnog monitoringa i da se na njih odredbe Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ne primjenjuju.