clanak False

Mogućnost refundacije troškova pokopa

30.01.2023.

U slučaju da obitelj, odnosno druga fizička ili pravna osoba plati troškove prijevoza i pokopa navedenih osoba može podnijeti zahtjev za povrat troškova do iznosa priznatih troškova prema navedenom Pravilniku u roku od godine dana od pokopa, uz prilaganje originala računa i dokaza o pravu na  povrat  troškova. 
Zahtjevu se osim navedenog prilaže preslika osobne iskaznice i tekućeg ili štednog računa podnositelja zahtjeva, odnosno žiro računa ako je troškove platila pravna osoba.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/6100-385 te putem mail adrese: branitelji@zagreb.hr