clanak False

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Zgareba za studente pripadnike romske nacionalne manjine koji su prvi puta upisali prvu godinu studija

26.11.2021.
Stipendija se dodjeljuje od 2012./2013. školske, odnosno akademske godine učenicima i studentima, s ciljem poticanja pripadnika romske nacionalne manjine na završavanje srednje škole, kao i na nastavak školovanja u sustavu visokog obrazovanja.

Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21).

Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. Gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje i objavljuje natječaj do kraja studenoga svake godine na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
A) UČENICI
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača, rodnom listu ili svjedodžbi škole, odnosno da je jedan od njihovih roditelja pripadnik romske nacionalne manjine prema popisu birača;
-   da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-   da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.
B) STUDENTI
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača, rodnom listu ili svjedodžbi škole;
-   da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-   za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova;
-   da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.

Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba.

Mjesečno Stipendija iznosi 2.700,00 kuna neto za učenike i 3.800,00 kuna za studente i dodjeljuje se za 10 mjeseci.

Do školske godine 2020./2021. dodijeljeno je 473 stipendija pripadnicima romske nacionalne manjine: 435 učenicima i 38 studentima za što je izdvojeno 11.900.000,00 kuna.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

OBRAZAC ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA Ru1-2021_2022

Izjava o članovima kućanstva - UČENICI

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA STUDENTE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE KOJI SU PRVI PUTA UPISALI PRVU GODINU STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

OBRAZAC PRIJAVE ZA STUDENTE 1 GODINE Rs1- 2021_2022

Izjava o članovima kućanstva - STUDENTI

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACONALNE MANJINE STUDENTIMA OSTALIH GODINA STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

OBRAZAC PRIJAVE ZA STUDENTE OSTALIH GODINA STUDIJA Rs2- 2021_2022

Izjava o članovima kućanstva - STUDENTI​ OSTALIH GODINA STUDIJA
 
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA


 

Stipendije Grada Zagreba 2021./2022.