clanak False

NOVO-Javni poziv za sastavljanje Popisa stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode - potresa

15.07.2020.
Na temelju Zaključka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodne nepogode – potresa (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/20), a kako bi se štete nastale od potresa procijenile u što kraćem roku, ponovno se objavljuje Javni poziv za sastavljanje Popisa stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode – potresa.
 
Javni Poziv

Obrazac SO
 
Ovaj poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Zagreba i u javnim glasilima.
 
Rok za dostavu prijava je 30. srpnja 2020.
 
Fizičke osobe s kojima je sklopljen ugovor vezano za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju prijedloga konačne procjene šteta od prirodne nepogode – potresa temeljem Javnog poziva za sastavljanje Popisa stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode – potresa od 21. svibnja 2020., ne trebaju se ponovno prijavljivati.
 
Za sve dodatne informacije zainteresirane osobe se mogu obratiti Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.