clanak False

Obavijest za višestambene zgrade

21.07.2023.
Pozivamo građane koji žive u stambenim zgradama da se jave upraviteljima zgrada, odnosno dodijeljenom tehničkom referentu kod upravitelja zaduženom za njihovu stambenu zgradu. Referent je obvezan izvršiti potrebnu prijavu štete na zgradi prema osiguravajućem društvu.
 
Sukladno Zakonu o vlasništvu (Čl. 83), stambena zgrada mora biti primjereno osigurana kroz paket osnovnih opasnosti, među kojima je i olujno nevrijeme. Sve zgrade koje imaju potpisan Ugovor s upraviteljem trebale bi biti redovno osigurane od opasnosti olujnog nevremena. Sva oštećenja građevinskih dijelova zgrade nastala uslijed jakog olujnog nevremena moguće je prijaviti osiguravajućem društvu s kojim zgrada ima sklopljen Ugovor, a koji definira uvjete police. Predmet osiguranja kod osiguranja građevinskih objekata i drugih nepokretnih stvari su svi dijelovi građevinskog objekta, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema (dizalo, centralno grijanje s cisternom za gorivo, bojleri, uređaji za klimatizaciju, hidrofori i drugo).
 
Premija osiguranja za zajedničke dijelove zgrade plaća se iz pričuve, a naplatu nastalih oštećenja moguće je zatražiti kod osiguravajućeg društva stambene zgrade.

Gradske vijesti