clanak False

Osnivanje i organiziranje zdravstvenih ustanova

19.04.2017.

 

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu, vlasništvu županija odnosno Grada Zagreba te zdravstvene ustanove u vlasništvu drugih pravnih osoba  i fizičkih osoba.

 

Državno vlasništvo - Republika Hrvatska može osnovati klinički bolnički centar, klinički bolnicu, kliniku kao samostalnu ustanovu i državni zdravstveni zavod. Osnivač zdravstvenih ustanova u državnom vlasništvu je Vlada Republike Hrvatske

Vlasništvo županija odnosno Grada Zagreba – jedinica područne ( regionalne ) samouprave može osnovati opću bolnicu, specijalnu bolnicu, dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu, zavod za javno zdravstvo, polikliniku, lječilište, ustanovu za zdravstvenu njegu, ustanovu za palijativnu skrb i ljekarničku ustanovu. Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija odnosno Grada Zagreba je županijska skupština odnosno skupština Grada Zagreba.

Vlasništvo drugih pravnih osoba - druge pravne osobe mogu osnovati specijalnu bolnicu, polikliniku, lječilište, ustanovu za zdravstvenu njegu, ustanovu za palijativnu skrb i ljekarničku ustanovu.

 Vlasništvo fizičkih osoba – fizičke osobe mogu osnovati polikliniku, lječilište, ustanovu za

zdravstvenu njegu, ustanovu za palijativnu skrb i ljekarničku ustanovu a fizičke osobe sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja mogu osnovati i ustanovu za zdravstvenu skrb.

 

Zdravstvene ustanove osnivaju se u skladu s mrežom javne zdravstvene službe koju donosi ministar zdravstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i nadležnih komora.

Zdravstvene ustanove mogu se osnovati i izvan mreže javne zdravstvene službe, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

 

Osim u zdravstvenim ustanovama, zdravstvena djelatnost  obavlja se u privatnoj praksi, a mogu je obavljati i trgovačka društva.

Uvjete i postupak za osnivanje zdravstvenih ustanova, privatne prakse i trgovačkih društava koja provode zdravstvenu djelatnost možete naći na stranicama Ministarstva zdravstva RH